De zeegodin

Sculpturen


In de reeks Sculpturen van Oost ‘Amphitrite’ van beeldhouwer Albert Termote. Het beeld staat, na restauratie, aan het Azartplein op het KNSM-eiland. Het is daar – na nogal wat omzwervingen – in 2009 geplaatst. Het pronkt daar nu weer in de buurt van waar het van 1956 tot 1981 stond.

De beeldengroep is een voorstelling uit de Griekse mythologie. Amphitrite, de dochter van Nereus en zeegodin, berijdt een hippocampi (half paard, half vis), zoon Triton (half mens, half vis) blaast de hoorn. De groep bronzen beelden komt uit het water omhoog, en er spuiten fonteinen. Amphitrite is de vrouw van de zeegod Poseidon. Poseidon is in de Griekse mythologie de god die heerst over zeeën, wateren en hun goden.
De meeste schepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) droegen namen die ontleend waren aan de Griekse, Romeinse of Egyptische mythologie.
Dichter A. Roland Holst schreef een gelegenheidsgedicht voor ‘Amphitrite’, dat op een van de rotsblokken in de fontein staat gebeiteld:

Dochter van Nereus, hoog te paard; hoe raast
de branding, waar uw zoon de zeehoorn blaast!
Luidt weer een eeuw hij in voor onze schepen?
Uw wild hart bleef hun harten steeds het naast.

Zwervend bestaan
Personeel van de KNSM schenkt in 1956 de beeldengroep ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de rederij. Het krijgt een plek in het door tuinarchitect Mien Ruys ontworpen parkje op het KNSM-eiland, midden in een bassin. In 1980 verplaatst de havenactiviteit naar de havens in Amsterdam-West en Rotterdam. Het oostelijk havengebied raakt in verval. De beeldengroep gaat vanaf dan een zwervend bestaan tegemoet. Eerst ligt het nogal wat jaren gedemonteerd en opgeslagen op het terrein van een schroothandel. Maar dan halen de ‘Kroonvaarders’, de vereniging van voormalig personeel van de KNSM, ‘Amphitrite’ uit dit armtierige bestaan. Zij krijgt in 1989 een plek in het water, een rechthoekige betonnen bak op een kunstmatig eiland, grenzend aan de Prins Hendrikkade, tegenover het Scheepvaartmuseum. Daar staat ze tot 2008.
Rond het jaar 2000 beginnen de onderhandelingen over de mogelijke terugkeer van ‘Amphitrite’ naar het KNSM-eiland. Er gaat negen jaar voorbij voordat het zover is. Maar na een grondige restauratie is de beeldengroep teruggekeerd: ‘Amphitrite’ staat nu voor Loods 9 aan de kop van de KNSM-laan.

Beeldhouwer Albert Termote (1887-1978) heeft veel monumenten, beelden, portretten en ruiterbeelden gemaakt. Termote is geboren te Lichtervelde in België. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vlucht hij naar Engeland, en in 1915 trekt hij naar Amsterdam waar hij tot 1918 aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, onder leiding van Jan Bronner, studeert. In 1922 verhuist hij naar Voorburg waar hij de rest van zijn leven blijft. Door de vele tentoonstellingen van Pulchri Studio verwerft hij landelijke bekendheid. Hij krijgt veel opdrachten.
Termote werkt tot zijn 85ste. Op doktersadvies en vanwege moeilijkheden met de huur van zijn atelier besluit hij met het zware beeldhouwerswerk te stoppen. Op 13 juli 1972 slaat hij in zijn atelier vele van zijn gipsmodellen aan stukken. Hij heeft besloten zich alleen nog bezig te houden met kleine plastieken in een atelier aan huis.
Kenmerkend is zijn bescheidenheid waarmee hij met zijn bekendheid omgaat. Tijdens een tentoonstelling, een jaar voor zijn dood, van zijn werken in Museum Swaensteyn zei hij: ‘Ik kan haast niet geloven, dat dit allemaal mijn werk is, maar aan de andere kant, weet ik nog precies waar, wanneer en waarom ik de dingen maakte.’

Verschenen in Dwars door de Buurt, nummer 198, 9 februari 2018
en Oost-online.

Nalatenschap

Onalledaags


De postbode heeft zojuist een aangetekende brief bij me bezorgd. Het is een brief van de woningbouwcoöperatie. Ik vraag me af waarom deze aangetekend is. Nieuwsgierig scheur ik de enveloppe open, haal de brief eruit, lees en schrik. ‘U dient onze woning te ontruimen vóór…’
Wat krijgen we nóu? Mijn ogen vliegen verder over het vel papier.
‘Wij wijzen U erop dat U op een onrechtmatige wijze ons eigendom bewoont.’
Verdomme, nee, niet dít ook nog eens, verzucht ik.
‘Bij controle van onze huuradministratie is gebleken dat de hoofdhuurder niet langer de huur van de woning voldoet, maar dat dit sinds twee maanden door een andere persoon wordt voldaan.’
Wat een schoftenstreek. Ik kijk naar buiten. De regen waait in vlagen tegen de ruit.

Vijf jaar geleden nemen Esther en ik plaats in een kleine ruimte. De muren zijn kaal wit. Tegenover ons zit een man. Hij draagt een zwarte hoornen bril. Een breed grijs bureaublad is als scheidslijn tussen ons opgeworpen.
‘Een mooie woning, hè, die jullie van ons toegewezen hebben gekregen,’ zegt hij iets te vriendelijk.
‘Ja, prachtig.’
‘Hier is de huurovereenkomst. Bekijk ’t maar even of alles klopt.’
Hij overhandigt het aan mij. Ik schuif het naar Esther zodat we het samen kunnen lezen.
‘Ik ga eventjes kopiëren.’ Hij verlaat het vertrek.
De huurovereenkomst blijkt alleen op mijn naam te staan.
‘Alles in orde?’ vraagt hij bij het binnenkomen.
‘Nee, we hadden doorgegeven dat we het contract op beide namen wilden hebben. Dat is nu niet het geval.’
‘Tja, helaas is dat bij ons niet mogelijk,’ zegt hij terwijl hij aan zijn rossige baard krabt, ‘het past eenvoudigweg niet in onze computer.’
‘Daar nemen we geen genoegen mee. We ondertekenen het contract alleen als het op twee namen staat. Daar hebben we recht op,’ zeg ik geërgerd.
‘Rechten hebben jullie hier niet!’ Hij kijkt ondertussen naar Esther, lacht haar toe en richt zich tot haar.
‘Kijk als woningbouwcorporatie sluiten wij alleen contracten af met de hoofdhuurder. Dat is nu eenmaal de regel hier en daar wíjken we niet van af. Tekent u nou maar gewoon dan krijgt u van mij de sleutel.’
‘Wij tekenen niet voordat we de ware reden van u te horen krijgen,’ zegt Esther met een verbeten stem.
Hij grist het contract bij ons vandaan, en zegt: ‘We verhuren deze woning net zo lief aan een minder lastig stel die ’r wel blij om zijn dat ze erop mogen wonen.’ Op zijn gezicht verschijnt een venijnige lach.
‘O, gaan we het zo spelen. We vragen alleen maar naar een reden, dat lijkt me toch niet al te veel gevraagd?’ zeg ik.
Opnieuw glijdt hij met zijn vingers door zijn baard.
‘Nou goed… eigenlijk doen we ’t niet langer…,’ zegt hij stotterend, ‘want die samenwonenden gaan toch maar steeds uit elkaar… en dan moeten wíj weer voor die vertrekkende een huis regelen.’
Zijn wangen tonen een rode gloed.
Esther en ik glimlachen naar elkaar. ‘Dat is nog eens banaal,’ zegt Esther.
‘Tja, ’t is niet anders, ’t heeft ons héél wat woningen gekost.’
‘Goed, een van ons zet z’n handtekening, maar dan wil ik wel dat het contract op de naam van mijn vriendin komt te staan,’ zeg ik kordaat.
‘Dat is ongebruikelijk maar goed dat kunnen we doen. Dan moet ik een nieuw contract opmaken en dat kán niet nu.’
Het betreft alleen een wijziging van naam, maar hij heeft geen tijd. De dag erop moeten we maar langskomen, dan heeft hij het wel geregeld. Vervolgens staat hij op en verdwijnt. Sprakeloos kijken we elkaar aan.

Ruim een jaar later verdwijnt Esther voorgoed uit mijn leven.

Verschenen in Dwars door de Buurt, nummer 198, 9 februari 2018
en Oost-online.

Vertrouwd portret

Dit verhaal kwam er als beste uit bij de Eerste ronde van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf je Straat 2018’ van Schrijvers uit Oost.

Jury-oordeel: ‘Wat ons zeer aanspreekt was de wijze waarop je de tijd laat verglijden – de oude man die plotseling uit zijn huis is verdwenen en plaatsmaakt voor een jong stel – zonder nostalgisch te zijn. En zonder het uit te leggen. (Echt: show, don’t tell!). Oost is voel- en zichtbaar zonder het expliciet te noemen. Heel mooi!’

Haar oude overbuurman zit al jaren elke ochtend bij het raam. Marieke zwaait altijd even naar hem en hij wuift dan met een broos gebaar terug.
Maar nu ze de gordijnen in de achterkamer openschuift, valt haar oog op de lege etagewoning aan de overkant. Haar overbuurman is verdwenen. Twee lichtere plekken op het bloemetjesbehang markeren de plaats waar het vredige heidetafereeltje en het portret van zijn overleden vrouw hingen, de spijkers zitten nog in de muur. De boekenkast, de tafel met het kleedje, de hanglamp en de zachtgroene fauteuil, die sinds de dood van zijn vrouw onbezeten bleef, zijn in rook opgegaan.
Vlak voor de geboorte van Tommie komt ze hem nog in de supermarkt tegen. Ze groet hem. Zijn blik verraad dat hij moeite heeft haar te plaatsen en zelf duurt het ook enkele seconden voordat Marieke hem als haar overbuurman kan plaatsen. Weggerukt uit zijn omgeving is haar vertrouwde beeld van hem even, gelijk een storing op televisie, aan het flikkeren. Hij kijkt naar haar uitpuilende buik en vraagt haar wanneer het zover is?
Nu ziet Marieke hem weer voor zich, aan tafel, waar hij bedachtzaam de vakjes met letters opvult. Af en toe raadpleegt hij het woordenboek. De eenzaam overgebleven haren op zijn kale hoofd zijn steil naar achteren gekamd. De oude, zwarte poes zit kaarsrecht voor hem op tafel. Bedaard volgen haar ogen zijn handbewegingen. Hij kijkt op van zijn kruiswoordpuzzel en aait haar over de kop. Dan drukt ze haar kont de lucht in, rekt zich uit en gaat midden op het puzzelboekje staan. Demonstratief legt hij zijn vulpen neer, staat moeizaam op en schuifelt naar de keuken. Met een souplesse die niet echt meer bij haar leeftijd past, springt ze via de stoel op de grond en gaat achter hem aan. Uit de koelkast pakt hij een blikje en schuift de vleesbrokjes in het voederbakje. Traag likt ze aan de gelei terwijl hij de fluitketel vult en op het vuur zet. Uit het kastje boven het granieten aanrecht pakt hij uit een blik een theezakje, rommelt aan het touwtje en hangt het in de theepot. Onder zijn pullover draagt hij een overhemd, zonder stropdas. Hij wendt zich naar het raam, kijkt en wuift naar haar. Marieke beantwoordt zijn groet.
Maar nu is hij er niet meer. Het gordijn, met het keukengereimotiefje, is weg. De ijzeren gordijnrail is grotendeels losgeraakt en helt als een zinkend schip voorover. De gordijnstof lijkt er in de haast te zijn afgerukt; het keukenkastje staat wijd open. De vertrouwdheid van het kale hoofd dat ’s avonds boven de stoel uitsteekt, en het opflitsende gekleurde licht van de televisie zijn voorgoed verdwenen.
Waar zou zijn poes zijn gebleven?
Wat steekt het leven toch bizar in elkaar. Ze zit hier met een hummeltje dat bijna twee dagen nodig had de wereld te begroeten en voor Marieke bestond daarbuiten niets meer. Het leven achter de gordijnen stond stil als een film die brak en waar iedereen ineens aan de grond genageld stond totdat er een gat in het celluloid brandde en ze in as opgingen. Voorts bleef de haspel van de projector zinloos doordraaien en het getik van het laatste eindje film leek op de klok in de huiskamer. Terwijl zíj aan het opkrabbelen is, heeft híj het leven vaarwel gezegd en zijn de sporen van hem zorgvuldig gewist.
Opgeschrikt door het gekrijs van Tommie loopt Marieke snel naar het voorkamertje en haalt hem voorzichtig uit zijn wiegje. Op de bank knoopt ze haar blouse open, schuift de bh omhoog en legt hem aan. Terwijl hij gretig sabbelt, bedenkt ze dat haar overburen waarschijnlijk geen kinderen hadden. Nooit zag ze er jong volk over de vloer en nergens in huis hingen of stonden portretten van kinderen.

Enkele weken later verlicht een kaal peertje aan de overkant de achterkamer. Aan het raam een tafel met twee stoelen, in de hoek een matras op de grond en her en der opeengestapelde verhuisdozen. Een jongen komt naakt de kamer in gelopen met in zijn hand een blikje bier. Hij gaat op het raam af en kijkt naar de tuintjes beneden. Schaamteloos krabt hij aan zijn geslacht, terwijl Marieke in de keuken wacht tot het theewater kookt. De nieuwe overbuurman in vol ornaat. Zijn penis hangt als een dooie pier tussen zijn lange benen. Achter hem nadert een donkerblond meisje met lang krullend haar. Ze heeft spitse borsten en haar schaamhaar is in een smal verticaal lijntje geschoren. In haar navel glinstert een piercing. Stilletjes besluipt ze haar prooi. Via de weerspiegeling moet hij haar zien, maar hij laat zich verrassen. Zijn geslacht zwelt aan. Haar handen omsluiten zijn middel en ze drukt zich tegen hem aan. Dan dwalen haar handen af naar zijn geslacht dat recht omhoog gepriemd staat. Hij zet het blikje bier op de vensterbank. Als een krolse poes trekt het meisje hem mee naar het matras en ze laten zich op het matras vallen. Zijn hand glijdt langs haar dijen omhoog. Ze spreidt haar benen. Zijn vingers zakken in haar weg. Ze liggen precies op de plek waar de zachtgroene fauteuil altijd stond; de lichtere plekken op het behang, waar het schilderijtje en het portretje hingen, zijn nog zichtbaar. Marieke voelt haar wangen gloeien. Het tafereel heeft haar danig opgewonden. Ze heeft zin in seks en dat is voor het eerst sinds maanden. Schuld borrelt als moerasgas omhoog. Ze loopt naar het kamertje van Tommie die vredig in zijn wiegje ligt te ronken, naast zijn hoofdje twee fluweelzachte beertjes. Het dekentje is van hem afgegleden. Voorzichtig schuift ze het over zijn lijfje en aait hem over de enkele haartjes op zijn bolletje. Wanneer ze in de achterkamer terug is, werpt ze een blik naar de overkant. Ze zijn nog steeds druk met elkaar in de weer. Marieke wendt haar gezicht af, loopt naar de voorkamer en hoopt dat dit niet haar vertrouwde portret gaat worden.

Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 198, 9 februari 2018
en Oost-online.

Spelende kinderen

Sculpturen

spelende-kinderen
In de serie Sculpturen van Oost ‘Spelende kinderen’ van Gerda Rubinstein. Het beeld staat sinds 1957 in het Oosterpark.

Het beeld, in brons uitgevoerd, is een tijdlang aan een andere kunstenares toegeschreven geweest. Het plaquette vermeldt dan: ‘Spelende kinderen’ door Kattinka van Rood-Limpers, 1957. (Kattinka met dubbel-t nog wel, terwijl het Katinka moet zijn).
Maar in 2010 staat er ineens Gerda Rubinstein. Hoe kon dit gebeuren?
Een speurtocht levert het volgende op: zowel op de pagina van Katinka op Wikipedia, als in het overzicht van de kunstwerken in de openbare ruimte in Oost, als in de Beeldbank van het Stadsarchief, staat aangegeven dat Katinka van Rood-Limpers de maker is van ‘Spelende kinderen’. Maar in het augustus-nummer van Ons Amsterdam uit 1971, met een overzicht van kunstwerken in de stad, staat als maker mej. G. Rubinstein.

Waar ging het mis?
Gerda woont al meer dan vijftig jaar in Engeland, en aan de telefoon legt ze aan Parool-journalist Paul Arnoldussen uit hoe dit zit: ‘Er was de laatste jaren al iets merkwaardigs aan de hand. Bekenden van me schreven dat ze dat beeld van me in het Oosterpark niet konden vinden. Toen ik in 2008 in Amsterdam was, ben ik eens gaan kijken. Het stond er nog prima bij, maar het verbaasde me wel dat het nu aan iemand anders was toegeschreven.’ (Paul Arnoldussen in Het Parool, 13 september 2010).
Pas in 2010 schakelt Gerda een aangetrouwd familielid in. Met krantenknipsels uit 1957 en 1959 laat hij bij Stadsdeel Oost zien dat het beeld toch écht van Rubinstein is. Aanvankelijk is er een plaquette met de juiste naam, dat verdwijnt en bij het maken van een nieuw bordje zijn ze in hun zoektocht waarschijnlijk bij de naam van Van Rood-Limpers blijven steken, want die staat dan op diverse websites foutief vermeld.

Gerda Rubinstein, geboren in 1931, is de twee jaar jongere zus van schrijfster Renate. Tot haar twaalfde trekt Gerda voornamelijk met haar tweelingbroer Jan op, daarna meer met haar zus Renate. In 1957 vertrekt Gerda naar Londen. In de jaren ervoor woont ze enkele jaren samen met Renate op de Oudezijds Achterburgwal waar ze haar atelier heeft.
In Engeland is Gerda Rubinstein veel bekender geworden met haar werk dan in Nederland. Haar eerste tentoonstelling in Nederland is pas in 1986: Haar zus Renate opent deze met een speech waarin ze terugkijkt: ‘Met haar beelden ben ik opgegroeid, niet uit eigen keuze (…) maar omdat we nu eenmaal zusters zijn. Het was allemaal zo gewóón. Pas een jaar of tien geleden kwam de gedachte bij mij op: Gerda is misschien helemaal niet zo gewoon, ze is eigenlijk verdomd goed. Andere mensen hadden me dat al eerder gezegd maar met complimenten aan je familie is het net zo als met complimenten aan jezelf, je waardeert de vriendelijkheid, maar je neemt ze niet au sérieux.’ (uit: Rondom MS van de stichting MS Research, 2005).

Gerda studeert bij Wessel Couzijn, en in 1952-’53 bij Ossip Zadkine in Parijs. Daar vertelt ze jaren later nog een mooi verhaal over aan het Algemeen Dagblad: ‘Hij (Zadkine) vroeg een keer een leerlinge of ze wist hoe ze pannenkoeken moest bakken. Voortvarend begon ze de ingrediënten op te sommen. Zadkine reageerde heel cynisch dat ze haar energie beter kon steken in die pannenkoeken dan in de kunst.’ (Bron: Paul Arnoldussen).

Het volgende gedicht is van mijn hand, ik schreef het onlangs, en het heeft het beeld als uitgangspunt:

Vertraagde wind

Ik ben het kind aan
 de rug van moeder
 mijn armpjes hangen
 om haar nek

haar jurkje en paardenstaart
 wapperen in de vertraagde
 wind, het laat ons
 zweven boven zee

maar dan is ze gevallen, haar
 rollator ligt zijdelings
 in de berm

haar jurkje omhoog
 gekropen, ik hijs haar op
 zet haar achter de rollator

kon ik maar domweg dat kind
 hangend aan haar rug zijn.
Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 188, 16 september 2016,
en Oost-online.

scaled-image

Een mogelijke bekeerling

Onalledaags

Mogelijke bekeerling
Het gras van het grote veld van het Oosterpark kleurt felgroen op door de weerkaatsing van de zon op deze prachtige voorjaarsdag. Het park heeft een ingrijpende renovatie achter de rug, en de grasmat is nog steeds herstellende. De waterplassen van de hevige regenbuien zijn weer verdwenen. De lucht is strakblauw, en vormt met het felle groen een magnifiek contrast.
Het valt me op dat er vanochtend veel meer mensen in het park zijn. Ook meer bazen die hun hond uitlaten alsof de honden bij slecht weer niet uitgelaten hoeven te worden.
Ik neem plaats op een bankje en geniet van de verkwikkende warmte. Op het andere bankje naast me duikelt een jonge man plotsklap voorover. Naast hem staat een nagenoeg lege fles whisky. Dat vormt voldoende bewijs voor me om niet in te grijpen. Roos kijkt verbaasd naar de wijd uitgespreide, lange jas maar ze slaat niet aan. Pas wanneer de dronkaard op handen-en-voeten naar zijn plek terug strompelt, komt ze in actie en wanneer de man een riedeltje terug blaft dan is voor haar de maat vol. Haar hoge blaf weergalmt door het Oosterpark. Na een hoop gestuntel en geklauter zit de man weer rechtop, en is het voor Roos weer in de haak.
‘Ik kan niet meer weg,’ rochelt hij mijn kant op.
‘Nou dan zou ik dat laatste restje maar mooi laten staan.’
Met een glazige blik kijkt hij me aan en knikt instemmend.
‘Blijf maar even rustig zitten.’
‘Ja meneer,’ mompelt hij gedwee.
Geen reguliere drinker. Een onaangenaam bericht heeft hem vast verrast en dat heeft hij flink willen weg zuipen op deze prachtige, zonnige voorjaarsochtend.
Even later staat er een vrouw voor me. Mantelpakje, permanentje, nep parelkettinkje. In haar hand een foldertje dat ze me voorhoudt: JEZUS LEEFT EN KAN U REDDEN, staat er in rood gedrukt.
‘Vandaag niet mevrouw, het is me te mooi weer!’
‘Dankzij Jezus kunt u van de zon genieten meneer.’
Ik moet toegeven dat ze zeer gevat antwoord geeft. Toch schud ik mijn hoofd. Dan loopt ze door. Geen ellenlange dialogen deze keer: dit is een doorgewinterd exemplaar.
Mijn buurman is de volgende klant. De dronkaard krijgt de folder voorgeschoteld.
‘Kan ik uw arm lenen?’ vraagt hij plompverloren.
Niet-begrijpend kijkt ze hem aan en buigt zich naar hem toe. Opnieuw vraagt hij om haar arm.
Ze steekt haar rechterarm uit en hij hijst zich moeizaam aan haar op. Ze moet zich flink schrap zetten om niet uit balans te raken, maar het lukt haar. Met beide handen ondersteunt ze hem. De folder dwarrelt naar de grond. Traag schuifelen ze voort, maar bij het volgende bankje ploft hij als een te zwaar geworden last neer. Zij vleit zich barmhartig naast hem. De dame komt haar gelofte strikt na; zij deelt niet alleen domweg folders uit. In deze man heeft ze het ultieme slachtoffer gevonden.
Een vijftal minuten later sjokken ze door naar een volgende bank. Het bekeren gaat hier in fasen.

Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 186, 20 mei 2016,
en Oost-online.
Eerder verschenen in Trouw en Metro.

Rivierblindheid

Sculpturen

Rivierblindheid
In de reeks Sculpturen van Oost het beeld ‘Sightless among Miracles’ van de Amerikaanse kunstenaar Skip Wallen (1942). Het staat aan de Mauritskade bij de hoofdingang van het Tropeninstituut, en is daar in het najaar van 2005 onthuld.

Het beeld, in brons gegoten, toont een Afrikaanse jongen die met een stok een blinde man leidt. Het is de ziende zoon die zijn blinde vader leidt.
Als dank voor de steun aan de internationale bestrijding van rivierblindheid is het beeld bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) geplaatst. Het KIT is vele jaren betrokken geweest bij programma’s tegen rivierblindheid. En dankzij een internationale campagne is rivierblindheid de laatste decennia behoorlijk teruggedrongen. Nederland is een van de hoofdsponsors van dit Global Partnership to Eliminate Riverblindness.

Parasiet
Het beeld toont een scene die nog niet zo lang geleden een alledaags verschijnsel in West-Afrika was en in mindere mate in Midden- en Zuid-Amerika. Door rivierblindheid getroffen ouders zijn afhankelijk van hun ziende kinderen. De Simulium-vlieg (zwarte vlieg of kriebelmug) is de aanstichter van deze ziekte (Onchocerciase). Deze vliegen leven in de buurt van snelstromende rivieren. Ze zijn besmet met een parasitaire worm die zich bij de mens in de huid nestelt. De worm is zeer lang vruchtbaar en produceert dagelijks zo’n drieduizend larven. Deze larven dringen vervolgens het lichaam binnen wat leidt tot hevige jeuk, ernstige huidproblemen en hoornvliesontsteking, vaak met blindheid tot gevolg.
Maar rivierblindheid maakt helaas jaarlijks nog steeds slachtoffers, vooral in West-Afrika. In het verleden liepen ongeveer 120 miljoen mensen in Afrika serieus risico de ziekte op te lopen. Maar dankzij de gevoerde campagne is rivierblindheid in de afgelopen decennia flink teruggedrongen. De campagne concentreert zich op de bestrijding van de zwarte vlieg met insecticiden. En in de zwaarst getroffen gebieden worden jaarlijks grootschalige behandelingscampagnes met Ivermectin opgezet. Dit medicijn doodt de steeds vrijkomende larven bij een patiënt.
Diverse deelnemers nemen deel in het Global Partnership: internationale ontwikkelingsorganisaties, Afrikaanse overheden, regeringen van geïndustrialiseerde landen, onderzoeksinstituten, de farmaceutische industrie en maatschappelijke organisaties.

‘Sightless among Miracles’
Skip Wallen ontleende de titel van het beeld aan een Joods gebed over de wonderen die de mens dagelijks in zijn directe omgeving kan opmerken, als hij maar ogen heeft om te zien, oren om te horen en handen om te voelen…
Er zijn zes identieke beelden wereldwijd verspreid, en één kwam er naar Amsterdam. De andere vijf exemplaren staan in Genève (WHO), Ouagadougou (hoofdkwartier African Programme for Onchocerciasis Control APOC), Washington (Wereldbank), Atlanta (Carter Centre) en New Jersey (farmaceutisch bedrijf Merck & Co.).

Het volgende gedicht is van mijn hand, ik schreef het onlangs, en het heeft het kunstwerk als uitgangspunt:

Mount Kameroen

Zoon, leen me je ogen
 één laatste maal, en leid me
 naar de voet van de Kameroen
 waar ik zal wachten tot
 hij me laat halen.

Vader, ik blijf u trouw
 tot in de dood, maar
 de tijd is niet daar dus
 waar breng ik u naartoe?

Zoon, leid me naar
 de Kameroen
 laat me gaan
 ik vraag het je
 één laatste maal.

Vader, uw wens valt
 me zwaar, ik was uw
 oog voor zoveel jaar
 maar ik leid u
 zoals al die jaar.

Zoon, mijn dank is oneindig
 groot, voor al wat je deed

maar laten wij gaan
 voordat het is te laat.
Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 186, 20 mei 2016,
en Oost-online.

Man & Schaap

Sculpturen

436259c78aa149942fde331242a4e0c4bb0b3

In de reeks Sculpturen van Oost het beeld ‘Man & Schaap’ van de Amsterdamse kunstenaar Merijn Bolink. Het beeld is van brons, en het bevindt zich sinds 2003 in een vijver tussen de Flevoparkweg, Zeeburgerdijk en Zuiderzeeweg.

Midden in het water steken een schapenkop en een hoofd van een man boven het water uit. Ze kijken elkaar recht in de ogen aan. Stralen water komen uit de ogen van de man en zijn gericht op de ogen van het schaap. Beiden staan tot aan hun nek in het water.
Volgens Bolink ontstaat er een vorm van communicatie tussen mens en dier wanneer ze elkaar in de ogen aankijken, ook al hebben ze geen idee wat er in de ander omgaat. De waterstralen uit de ogen van de man zijn volgens hem een vertaling van dat gevoel. De lichamen van beiden bevinden zich onder water. De kunstenaar verwijst daarmee naar het verleden van dit gebied. Doorbraken in de oude Zeeburgerdijk waren vroeger schering en inslag waardoor de achterliggende polder onder water kwam te staan.
Bolink ontdekt en creëert als een wetenschapper. Z’n beelden zijn meestal opgebouwd uit bestaande objecten, dode dieren of planten. De procedés die hij toepast zijn verdubbeling, versmelting of ontleding. In alle gevallen gaat het er volgens hem om ‘de ziel van dingen’ bloot te leggen.

Hitchcock
Bolink maakte ooit een schetsje voor een fontein met twee koppen: een man en een vrouw. Later neemt hij dat schetsje als uitgangspunt voor zijn ontwerp. Voor het presentatiemodel heeft hij enkele voorbeeldkoppen nodig. Hij gaat naar een feestwinkel en vindt daar een masker van Hitchcock. Het is precies het hoofd dat hij in gedachten heeft: ‘Ik vond daar ook het hoofd van een schaap. Het idee van een mens en een dier leek me toen veel interessanter, en het is een oud thema van mij: de relatie tussen mens en dier, het wederzijds onbegrip.’
Met dit idee hoeft hij ook niet na te denken over de richting van de waterstralen. ‘Als je hoofden hebt van twee mensen, een man en een vrouw, wordt het heel belangrijk of de straal van de een naar de ander gaat of omgekeerd. Vanuit de ogen van de man naar de ogen van het schaap is heel logisch. Als mens kun je namelijk op allerlei manieren kijken. Als dier kun je dat niet, terwijl er toch heel veel omgaat in een dier. Dat intrigeert me.’
Het hoofd van Hitchcock als model wil hij niet gebruiken: ‘Ik dacht toen aan een vriend van mij. Hij heeft een heel karakteristiek joods hoofd en ook geen haar. In dezelfde seconde dat ik aan hem dacht kwam in mijn hoofd op dat hij Schaap met z’n achternaam heette. Dat kwam zo goed bij elkaar, het moest wel een soort teken zijn.’ (citaten afkomstig uit: De Fonteinen van Amsterdam, 2005)

Merijn Bolink – geboren in 1967 in Amsterdam – is beeldhouwer, installatiekunstenaar en tekenaar. Hij studeert van 1987 tot 1992 aan de Academie van Kunst en Industrie (AKI) in Enschede, en woont en werkt in Amsterdam.

Het volgende gedicht is van mijn hand, ik schreef het onlangs, en het heeft het kunstwerk als uitgangspunt:

Man & Schaap
De wind
 haast en raast
 aan me voorbij,
 ergens ver weg
 blèrt een schaap
licht van bliksem
 schrikt, de hemel huilt
 in het grauwe water
 staat een schaap, ze kijkt
 me strak in de ogen aan
droef bekoorlijk ademt
 ze haar woorden
 in mijn oor, zwemmen
 onze dromen tegen
 de stroom
en begrijpen
 wij elkaar
in dat groezelige water.
Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 185, 1 april 2016,
en Oost-online.

Daar gaat je liefie

Onalledaags

Duif
Even is het voorjaar met een temperatuur die je de jas doet uittrekken. Op een bankje aan de rand van het grote veld van het Oosterpark kijkt een vrouw voor zich uit. Het is meer dan kijken wat ze doet. Naast haar ligt een schetsboek en een lederen tas bevlekt met vele tinten verf.
Ze pakt het schetsboek op, legt het op haar knieën en met een potlood zet ze enkele lijntjes uit. Dan pakt ze uit de tas enkele tubes verf, kwasten en een palet. Ze mengt enkele kleuren en brengt de eerste contouren aan. Ondertussen ben ik op het bankje ernaast gaan zitten, en mijn hond, Roos, ligt voor m’n voeten.
Een klein meisje huppelt van het veld onze kant op. Met een olijke blik in haar ogen gaat ze naast de schilderes staan.
‘Wat schilder jij?’ vraagt ze.
‘Die spelende kinderen en dat kleine, zwart met witte hondje.’
‘O. Ik word later schilder. Jij ook?’
De schilderes kijkt het meisje aan en onderdrukt haar lach. ‘Ja, ik word denk ik later ook maar schilder, dat lijkt me wel wat.’
Het meisje lacht haar melkwitte tanden bloot. ‘Ja, dan kan ik iedereen schilderen, dat vindt mamma mooi.’
‘Nou, ik ga maar weer door,’ zegt de schilderes, ‘dan leer ik schilderen en dan word ik later ook schilder, dat lijkt me wel een mooi beroep.’
‘Ja, dan worden we samen schilder, dat vind ik leuk,’ zegt het meisje, en ze huppelt vrolijk terug naar haar moeder die even verderop op een kleed zit met limonade en broodjes, haar blik gericht op haar smartphone.
De schilderes kijkt me met een knipoog aan. We moeten lachen om deze vrolijke conversatie. De kunstenares die schilder moet worden, terwijl ze hiermee reeds jaren haar brood verdient.
Ik wens haar veel succes met het schilderen en een fijne dag, en loop met Roos door.

We komen bij de muziekkoepel waar een duif op de reling zit. Ze houdt haar kopje scheef, blikt even naar links en rechts, fladdert op en landt op een fietsstuur. Een man pakt uit zijn fietstas een zakje met vogelzaad, strooit wat in de palm van zijn hand en houdt het haar voor. Zonder aarzelen pikt ze de zaadjes vliegensvlug weg terwijl hij ondertussen naar een blikje bier grijpt.
Roos houdt even haar pas in, kijkt omhoog naar de pikkende duif en struint verder. Mijn hond kijkt in dit park niet meer op van afwijkende taferelen.
‘Die duif heeft het goed voor mekaar,’ merk ik lachend op.
‘Ze is ’n houtduif meneer,’ klinkt het in plat-Amsterdams. Hij zet z’n blikje bier op zijn zadel en aait de houtduif over haar kopje.
Als ik naar twee verderop waggelende stadsduiven kijk, zie ik onmiskenbare verschillen. Zíj heeft een roodgeel snaveltje, blauwgrijs kopje met aan de achterzijde zwarte streepjes, wit kraagje en een paarsig lijfje. Stukken mooier dan de doodordinaire duif.
Een andere alcoholist komt erbij staan. ‘Is geen houtduifie meer hoor, maar ’n huisduifie…
Lekker makkelek wijfie, hè Jan,’ schatert hij uit.
‘Tam is ze zeker én knap ook,’ zeg ik.
‘Zeker weten, dit wijfie ken-ie nog in z’n hand houwe, and’re niet meer.’ Opnieuw barst hij in lachen uit.
Onverstoorbaar gaat Jan door met het voeren van zijn vriendin. Als ze uitgegeten is, strijkt hij over haar verenmantel. Dat laat ze zich wel gevallen. Maar dan vliegt ze weg.
‘Daar gaat je liefie, Jan.’
Zo gewonnen zo geronnen, denk ik. Nooit viel het me op dat er in de stad twee soorten duiven rondhangen.

Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, nummer 185, 1 april 2016,
en Oost-online.
Deels eerder verschenen op de Achterpagina van NRC Handelsblad.

De Schreeuw

Sculpturen

De-schreeuw
In de serie Sculpturen van Oost ‘De Schreeuw’ – het monument dat ter nagedachtenis aan regisseur, televisiemaker, columnist en opiniemaker
Theo van Gogh op 18 maart 2007 in het Oosterpark is onthuld.

Het ontwerp van het monument is van beeldhouwer Jeroen Henneman. Het is 4,5 meter hoog en het is gemaakt uit roestvast staal. Het beeld laat een gestileerd profiel van een gezicht zien dat aan de ene kant schreeuwt en aan de andere kant een gesloten mond heeft. In zes frames gaat een gesloten mond over in een stille schreeuw. Het verbeeldt de spanning tussen schreeuwen en zwijgen, de vrijheid van meningsuiting. Maar ‘De Schreeuw’ verbeeldt ook de moord zelf: Van Gogh schreeuwde niet vermoord te worden. Maar impliciet is er ook een link met het medium film. De zes gebogen delen, waar het beeld uit is opgebouwd, verwijzen naar een opeenvolging van filmbeelden.

Cactus
De opdracht voor het monument is een beeld te ontwerpen rond de cactus: het kunstwerk dient te ‘prikkelen’. De cactus verwijst naar Een prettig gesprek, de jarenlange serie tv-interviews van Theo waar hij telkens bij afloop een cactus cadeau gaf aan zijn gast.
Henneman: ‘Met een cactus doe je Theo onvoldoende recht, dat prikkelen was maar een klein detail van hem.’ Het eerste beeld dat de beeldhouwer voor ogen krijgt, is een engel die Theo van Gogh de mond snoert. De vrijheid van meningsuiting moet centraal staan in het monument, vindt Henneman. Een ander idee dat hij uitwerkt is een achterovervallende figuur die zich aan zijn fiets vastklampt. Daaruit ontstaat een achterovervallend figuur, weergegeven in strakke lijnen met zowel aan de onderkant als de bovenkant een gezicht. Voor een presentatie vergroot hij de voorstudie uit. ‘En toen zag ik het. Ik dacht: dit moet het worden: alleen een gezicht, dat in een aantal fasen van een schreeuw naar stilte verloopt,’ aldus Henneman.

Jeroen Henneman is geboren in Haarlem (1942) en studeert van 1959 tot 1961 aan het Instituut voor Kunstnijverheid in Amsterdam. Hij woont en werkt in Amsterdam. ‘De Schreeuw’ is zijn meest bekende werk. Een ander bekend werk is een portret van voormalig koningin Beatrix.

Het is alweer elf jaar geleden dat Theo van Gogh – op 2 november 2004 in de Linnaeusstraat, in de buurt van het Oosterpark – door een extremistische moslim op gruwelijke wijze wordt vermoord. Van Gogh’s controversiële uitspraken, en vooral de film ‘Submission’ die hij samen met Ayaan Hirsi Ali maakte, zijn voor Mohammed B. de aanleiding voor de moord.

Bloemen en tekst, 2 november 2015

Bloemen en tekst, 2 november 2015

Op de plaats van de moord komen in de dagen erna vele bloemen, brieven en andere rouwbetuigingen. Na twee weken gaat alles naar het kantoor van de productiemaatschappij van Van Gogh. Het Amsterdams Historisch Museum en het Rijksmuseum maakt daarna een keuze uit de meest aansprekende voorwerpen om te bewaren, en het grootste deel van de brieven gaat naar het Gemeentearchief van Amsterdam.

Rouwbetuiging-Van-Gogh

Foto: Geheugen van Oost

Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, 30 oktober 2015,
en Oost-online.

M’n poes is pleite

Onalledaags
Illustratie: Judith Lammers

Illustratie: Judith Lammers

Het is aan het begin van de avond en de bel gaat. Ik open de voordeur en voor me staat een gedrongen vrouw met sluik haar. Met beide handen houdt ze een grote kooi van rood plastic vast. Haar bruine ogen kijken me vanachter een fors montuur verdwaasd aan.
Ik ken haar van gezicht, ze woont even verderop. Vaak zie ik haar in een ochtendjas en op pantoffels een kwijlende boxer uitlaten.
‘Ken ik effe in de tuin kijke, m’n poes is pleite!’ Ondertussen staat ze al met haar kooi in de hal.
‘Maar natúúrlijk mevrouw.’
Ik loop met haar door het huis naar achteren en open de tuindeuren. Het is mistig.
‘Mientje, Mientje,’ roept ze met een schelle stem. ‘Die klojo van ’n zoon heb de deur ope late staan.’ Over haar bepoederde wangen rollen tranen omlaag. Ik weet niet goed raad met deze plotselinge gemoedsverandering. De potige tante die mijn woning met kooi en al kwam binnenstormen, is ineens een hulpeloos wezentje.
Ik troost haar, vraag haar hoe Mientje eruitziet en beloof naar haar poes uit te kijken. Zwijgend loopt ze de stoep op en met haar hoofd naar voren gebogen verdwijnt ze in de dichte mist.
Dit is zíj dus, bedenk ik me, de vrouw die haar huis vol met katten heeft staan. De meeste ervan weliswaar dood. Mijn naaste buurvrouw vertelde me dit eens, zij was bij haar binnen geweest. Ze heeft al haar overleden katten laten opzetten. De beesten zitten, liggen en staan in hun meest karakteristieke houdingen verspreid door het huis. Een rooie kater ligt uitgestrekt op de divan. De zwarte kat zit voor de gashaard eeuwig naar de vlammen te staren, en de witte zit voor het raam op de vensterbank naar buiten te turen.
Als pikant detail vertelde mijn buurvrouw me dat deze vrouw een onlangs overleden kat in de diepvries had liggen op het moment dat zij er op bezoek was. De preparateur had het even te druk, had de vrouw tussen neus en lippen door tegen mijn buurvrouw verteld. En volgens mijn buurvrouw was haar huis tot aan de nok toe opgevuld met vergaarde rotzooi van de straat en van de kringloopwinkel. Het was niet mogelijk om je op een normale manier door het huis te begeven. Zo volledig dichtgetimmerd zat haar woning met allerhande huisraad en prullaria.
‘Als we ooit nog eens overlast van ongedierte krijgen, dan komt het dus bij haar vandaan,’ zei mijn roddelende buurvrouw, en haar gezicht vertrok daarbij in een grimas.

Enkele dagen later kom ik op straat de vrouw van verderop tegen, en ik vraag haar of Mientje al weer terecht is?
Ze knikt zeer tevreden met haar hoofd. ‘Ja meneer, ze zat opgeslote in ’n tuinhuisje effe verderop, en ze was helemaal zwart. Ze is normaal helemaal wit, weet u, maar ik ken d’r niet terug, zo vies was ze… Ik hed allemaal brieffies gehange met m’n witte poes pleite. Tja, niemand zag tuurlijk meer dat ze wit was. Die roetzwarte mop van me…’ Enthousiast zit ze me een heel verhaal te vertellen, ze is zo blij als een klein kind.
Ik neem afscheid van haar, en wens haar een fijne dag.
En ik ben blij dat Mientje weer terecht is. Dat Mientje zich nog frank en vrij door ’t volgepropte huis mag bewegen. Gelukkig is ze nog niet aan haar ‘opgezette leventje’ begonnen. Dat is voor haar nog even uitgesteld…

Verschenen in ‘Dwars door de Buurt’, 30 oktober 2015
en Oost-online.